Cursussen

Vragen?
Heb je vragen? Twijfel dan niet en mail ons info@edusafe.nl

Coördinator / Hoofd BHV

Opleidingsduur

De opleiding duurt 3 dagen verspreid over een aantal maanden.

Prijs

Prijs op aanvraag.

De opleiding

De opleiding duurt drie dagen, niet aaneengesloten. In de tussenliggende periode dient de cursist(e) een aantal opdrachten uit te werken, o.a.:

Het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie.

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Toelatingseisen

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV kent geen formele toelatingseisen. De opleiding is bedoeld voor personen die:

  • Managementverantwoordelijkheid willen dragen voor een onderdeel van de organisatie.
  • Verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het arbobeleid.