Cursussen

Vragen?
Heb je vragen? Twijfel dan niet en mail ons info@edusafe.nl

Beheerder Brandmeldinstallatie

1,5 dag (niet aaneengesloten)


Prijs op aanvraag

Beheerder Brandmeldinstallatie:

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Indeling cursus:

Dag 1: Theorie, onderdelen brandmeldinstallatie, NEN 2535, NEN 2654-1 praktijkoefeningen
Dag 2: Bespreking opdrachten, taken beheerder en praktijkoefeningen. Afsluiting: theorie-examen

Examen:

Het examen van Beheerder Brandmeldinstallatie bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een projectopdracht. De instructeur stelt uit een totaal van 17 projectopdrachten voor iedere kandidaat een opdracht samen.
Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma "Beheerder Brandmeldinstallatie".