Cursussen

Vragen?
Heb je vragen? Twijfel dan niet en mail ons info@edusafe.nl

EHBO Cursus

Opleidingsduur

De cursus duurt 3 dagen, niet aaneengesloten (tussenliggende perode zelfstudie).

Prijs

Prijs open inschrijving p.p. € 425,00 ex BTW.
(€ 514,25 incl. BTW, lesboek, lesmateriaal, examen, koffie/thee en lunch).

Vergoeding zorgverzekering
Voor particulieren wordt door een aantal zorgverzekeraars de cursus Eerste Hulp aan kinderen vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Inhoud cursus

Voor de inhoud van deze EHBO cursus hanteren wij de lesstof van "Het Oranje Kruis".
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten! Om het oefenen zo "realistisch" mogelijk te maken wordt er een "Lotus" ingeschakeld, een acteur die de ongevallen situaties naspeeld, de cursist moet constateren dat iemand een flauwte heeft of iemand in veiligheid moet brengen, of een wond moet verbinden.
Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus "boeiend en dynamisch".

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld tijdens de cursus:

  • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten

  • Stoornissen in het bewustzijn

  • Stoornissen van de ademhaling

  • Reanimatie & aed

  • Ernstige bloedingen, brandwonden

  • Kneuzing/verstuiking

  • Warmteletsel/koudeletsel

  • Vergiftigingen

  • Verbandleer en kleine ongevallen

  • Verband- en hulpmiddelen

Examen
Het examen vindt plaats aan het einde van de laatste cursus dag en wordt afgenomen door een examenteam van "Het Oranje Kruis".

Diploma/certificaat

Cursist ontvangt het diploma "Eerste Hulp" indien alle onderdelen tijdens het examen met een voldoende zijn afgesloten. Het diploma is 2 jaar geldig. Wij raden aan jaarliiks EHBO
herhalingslessen te volgen, hierdoor behoud het diploma zijn geldigheid en u de kennis die u heeft opgedaan tijdens de cursus.

Toelatingseisen
Cursist dient 16 jaar te zijn.

Aansprakelijkheid
Als houder van een geldig EHBO diploma bent u zonder extra kosten verzekerd tegenaansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

"Het Oranje Kruis" heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven.