VCA certificering

VCA certificering

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (Veiligheid Gezondheid en Milieu), maar het is veel meer.

VCA is een veelzijdig en compleet progamma waarmee dienst verlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd. Ieder bedrijf kan in principe VCA gecertificeerd worden, mits aan de eisen wordt voldaan.

Nut en noodzaak
Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde "checklist-vragen" blijkt dat VCA bedoeld is om uw bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw bedrijf aan de gestelde eisen, dan kan een VCA-certificaat behaald worden.

Een aantal voordelen van VCA-certificatie voor de aannemer zijn:

  • Bij bepaalde opdrachtgevers is VCA vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract.
  • VCA geeft een voorsprong op de niet VCA-gecertificeerde aannemer.
  • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en
  • Systemen die in het verleden 'bedacht' en opgelegd zijn door verschillende opdrachtgevers en die tot veel dubbel werk leidden, ook en met name in training en instructie. Men kan zich nu toeleggen op slechts één checklist.
  • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.


Edusafe kan voor u het volledige traject naar VCA certificering uitvoeren, u kunt voor meer informatie contact met ons opnemen, wij komen vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek en om inzicht te krijgen wat er nodig is om uw bedrijf VCA gecertificeerd te krijgen.