IKK plicht per 1 januari 2018!

Den Haag - Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat 'Eerste Hulp aan kinderen'!

Zijn uw werknemers nog niet in het bezit van een certificaat 'Eerste Hulp aan Kinderen' conform de IKK-norm?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op 070-4447795 of stuur een e-mail naar info@edusafe.nl wij helpen u graag verder!

 

 

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK norm (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. 

Edusafe Trainingen en Opleidingen is als opleider aangesloten bij 'Het Oranje Kruis'.
Het Oranje Kruis is opgenomen in het Register EHBO-certificaten.

Bron: het oranje kruis